De hereniging

van Titi en haar kinderen.

Vluchtelingen die gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. VluchtelingenWerk ondersteunt hun bij de procedure die vaak jaren duurt.  Voor de jaarlijkse campagne  rondom gezinsheringing produceerde en filmde ik één zo’n hereinging op Schiphol. Na bijna vier jaar zag Titi eindelijk haar kinderen weer.

Klant:
VluchtelingenWerk Nederland

Wat:
Campagnevideo voor TV, social media en (campagne)website.